Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số \(y = f\left( x \right)\)đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 362305: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\)có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số \(y = f\left( x \right)\)đồng biến trên khoảng nào dưới đây?


A. \(\left( { - 2;3} \right).\)

B. \(\left( { - 2; + \infty } \right).\)

C. \(\left( { - 4;0} \right).\)

D. \(\left( {0; + \infty } \right).\)

Câu hỏi : 362305
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào BBT ta có: Hàm số đồng biến trên những khoảng \(\left( { - 4;0} \right)\)  và \(\left( {4; + \infty } \right)\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com