Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

Câu 362304: Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?


A. \(y = \dfrac{{x + 1}}{{x + 2}}.\)

B. \(y = \dfrac{{x - 1}}{{x + 2}}.\)

C. \(y = \dfrac{{x + 1}}{{x - 2}}.\)

D. \(y = \dfrac{{x - 1}}{{x - 2}}.\)

Câu hỏi : 362304
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số, ta có:

  + Tiệm cận đứng: \(x =  - 2\).

  + Tiệm cận ngang: \(y = 1\).

  + Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com