`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó:

Câu 362394: Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó:

A.  tỉ lệ thuận với xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

B.  bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

C.  luôn nhỏ hơn xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

D.  luôn là một hằng số.

Câu hỏi : 362394

Phương pháp giải:

Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Độ biến thiên động lượng của một vật trong một khoảng thời gian nào đó bằng xung lượng của lực tác dụng lên vật trong khoảng thời gian đó

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com