Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng \(h\) và diện tích đáy bằng \(B\) là

Câu 362480: Thể tích của khối chóp có chiều cao bằng \(h\) và diện tích đáy bằng \(B\) là

A. \(V = \dfrac{1}{3}Bh.\)

B. \(V = \dfrac{1}{6}Bh.\)

C. \(V = Bh.\)

D. \(V = \dfrac{1}{2}Bh.\)

Câu hỏi : 362480
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(V = \dfrac{1}{3}Bh\)(Thể tích hình chóp) trong đó :

  \(B\): Diện tích đáy.

  \(h\): Chiều cao khối chóp.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com