Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai người thợ làm chung một công việc thì mất 30 phút. Hỏi muốn hoàn thành công việc đó trong 10 phút thì cần điều động thêm mấy người thợ nữa ? (Sức làm của mỗi người như nhau).

Câu 362867: Hai người thợ làm chung một công việc thì mất 30 phút. Hỏi muốn hoàn thành công việc đó trong 10 phút thì cần điều động thêm mấy người thợ nữa ? (Sức làm của mỗi người như nhau).

A. 8 người. 

B. 6 người. 

C. 5 người. 

D. 4 người. 

Câu hỏi : 362867

Phương pháp giải:

Cách 1: Tìm số người để làm công việc đó trong 1 phút, sau đó tìm số người làm xong công việc đó trong 10 phút, rồi lấy số người làm công việc đó trong 10 phút trừ đi số người làm công việc đó trong 30 phút thì ra số người cần thêm.


Cách 2: Tìm xem 30 phút gấp bao nhiêu lần 10 phút, rồi lấy số lần nhân với số người làm xong công việc trong 30 phút ta tìm được số người làm xong công việc trong 10 phút, rồi lấy số người làm công việc đó trong 10 phút trừ đi số người làm công việc đó trong 30 phút thì ra số người cần thêm.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tóm tắt:

  30 phút : 2 người

  10 phút : thêm ? người

  Lời giải:

  Cách 1:

  Làm xong công việc đó trong 1 phút thì cần số người là :

  \(30 \times 2 = 60\) (người)

  Làm xong công việc đó trong 10 phút cần số người là :

  \(60:10 = 6\) (người)

  Muốn hoàn thành công việc đó trong 10 phút thì cần điều động thêm số người thợ nữa là :

  \(6 - 2 = 4\) (người)

  Đáp số : 4 người. 

  Cách 2:

  30 phút gấp 10 phút số lần là:

  \(30:10 = 3\) (lần)

  Làm xong công việc đó trong 10 phút thì cần số người là:

  \(2 \times 3 = 6\) (người)

  Muốn hoàn thành công việc đó trong 10 phút thì cần điều động thêm số người thợ nữa là:

  \(6 - 2 = 4\) (người)

  Đáp số : 4 người. 

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com