Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một người chơi cá cảnh đã cải tạo bể cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật của mình bằng cách tăng chiều dài và chiều rộng lên gấp đôi, hỏi thể tích chứa của bể mới tăng gấp mấy lần bể cũ ?

Câu 363740: Một người chơi cá cảnh đã cải tạo bể cá cảnh có dạng hình hộp chữ nhật của mình bằng cách tăng chiều dài và chiều rộng lên gấp đôi, hỏi thể tích chứa của bể mới tăng gấp mấy lần bể cũ ?

A. 4 lần

B. 8 lần

C. 2 lần

D. 3 lần

Câu hỏi : 363740
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vbể cá cũ = \(h.{S_{day}}\) = h. chiều dài. chiều rộng.

  \( \Rightarrow \) Vbể mớih. 2 chiều dài. 2 chiều rộng = 4Vbể cũ.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com