Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây là  đúng ?

1. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường

2. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường

3. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen

4. Bố mẹ truyền  cho con kiểu gen chứ không truyền cho con tính trạng có sẵn.

Câu 363985: Phát biểu nào sau đây là  đúng ?


1. Tính trạng số lượng rất ít hoặc không chịu ảnh hưởng của môi trường


2. Kiểu hình là kết quả tương tác giữa kiểu gen và môi trường


3. Tính trạng chất lượng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu gen


4. Bố mẹ truyền  cho con kiểu gen chứ không truyền cho con tính trạng có sẵn.

A. 1,2,3    

B. 1,3,4

C. 2,3,4

D.  3,4

Câu hỏi : 363985
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  (1) Sai, tính trạng số lượng sẽ chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường.

  (2) đúng

  (3) Đúng

  (4) đúng.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com