Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp 5B có 40 học sinh, số học sinh nam chiếm 45% số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

Câu 364553: Lớp 5B có 40 học sinh, số học sinh nam chiếm 45% số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 5A có bao nhiêu học sinh nam? Bao nhiêu học sinh nữ?

A.  16 học sinh nam; 20 học sinh nữ.

B.  16 học sinh nam; 22 học sinh nữ.

C.  22 học sinh nam; 18 học sinh nữ.

D.  18 học sinh nam; 22 học sinh nữ.

Câu hỏi : 364553

Phương pháp giải:

Muốn tìm số học sinh nam của lớp 5B ta lấy 40 nhân với 45 rồi chia cho 100, hoặc lấy 40 chia cho 100 rồi nhân với 45.


Nhớ lại quy tắc: Muốn tìm \(a\% \) của B ta có thể lấy \(B:100 \times a\) hoặc lấy \(B \times a:100\).

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số học sinh nam của lớp 5B là:

  \(40:100 \times 45 = 18\) (học sinh)

  Số học sinh nữ của lớp 5B là:

  \(40 - 18 = 22\) (học sinh)

  Đáp số: 18 học sinh nam; 22 học sinh nữ.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com