Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm số tự nhiên \(x\), biết \(53,99 < x \times 9 < 54,01\)

Câu 364555: Tìm số tự nhiên \(x\), biết \(53,99 < x \times 9 < 54,01\)

A. \(x = 2\).

B. \(x = 6\).

C. \(x = 1\).

D. \(x = 4\).

Câu hỏi : 364555

Phương pháp giải:

\(53,99 < x \times 9 < 54,01\), theo đề bài ta tìm được các giá trị của \(x \times 9\) từ đó lần lượt cho giá trị của \(x \times 9\) bằng từng giá trị để tìm ra số tự nhiên \(x\).

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(53,99 < x \times 9 < 54,01\)\( \Rightarrow x \times 9 = 54 \Rightarrow x = 54:9\)

  \( \Rightarrow x = 6\)

  Vậy \(x = 6\).

   

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com