Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở (tỉ lệ số mol 1:1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là:

Câu 364602: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon mạch hở (tỉ lệ số mol 1:1) có công thức đơn giản nhất khác nhau, thu được 2,2 gam CO2 và 0,9 gam H2O. Các chất trong X là:

A. một ankan và một ankin 

B. hai ankađien

C. hai anken

D. một anken và một ankin

Câu hỏi : 364602

Phương pháp giải:

Ta thấy nCO2 = nH2O. Từ CTTQ của các hidrocacbon suy ra thành phần X.

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: nCO2 = 0,05 mol ; nH2O = 0,05 mol → nCO2 = nH2O

  - Nếu hỗn hợp X gồm ankan CnH2n+2 (a mol) và ankin CmH2m-2 (a mol)

  Ta có: nCO2 = an + am (mol) và nH2O = a(n + 1) + a (m - 1) = an + am (mol) → nCO2 = nH2O

  - Nếu hỗn hợp X gồm hai ankađien có công thức phân tử CnH2n-2 (a mol) và CmH2m-2 (a mol)

  Ta có: nCO2 = an + am (mol); nH2O = a(n - 1) + a (m - 1) mol suy ra nCO2 > nH2O

  - Nếu hỗn hợp X gồm 2 anken có công thức chung là Cn2n suy ra nCO2 = nH2O

  - Nếu hỗn hợp X gồm anken CnH2n (a mol) và ankin CmH2m-2 (a mol)

  Ta có: nCO2 = an + am (mol) và nH2O = an + a (m-1) = an + am (mol) → nCO2 > nH2O

  Do khi đốt cháy hỗn hợp X thu được nCO2 = nH2O nên X gồm 1 ankan và 1 ankin hoặc gồm 2 anken.

  Do hai hidrocacbon có công thức đơn giản nhất khác nhau nên X gồm 1 ankan và 1 ankin.

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com