Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ A = 5 cm. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong \(\frac{1}{3}\) s là 

Câu 365828: Một vật dao động điều hòa với chu kỳ 2s, biên độ A = 5 cm. Quãng đường lớn nhất vật đi được trong \(\frac{1}{3}\) s là 

A. 5 cm 

B. 10 cm 

C. \(5\sqrt 3 \) cm 

D. 2,5 cm

Câu hỏi : 365828

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính quãng đường lớn nhất \({s_{\max }} = 2A.sin\frac{{\Delta \varphi }}{2}\)

 • Đáp án : A
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Trong khoảng thời gian \(\frac{1}{3}\) s, vật quay được góc:

  \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t = \frac{{2\pi }}{T}.\Delta t = \frac{{2\pi }}{2}.\frac{1}{3} = \frac{\pi }{3}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Quãng đường lớn nhất vật đi được trong khoảng thời gian \(\frac{1}{3}\) s là:

  \({s_{\max }} = 2A.\sin \frac{{\Delta \varphi }}{2} = 2.5.sin\frac{\pi }{6} = 5\,\,\left( {cm} \right)\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com