Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong khoảng thời gian \(\frac{{3T}}{4}\)là

Câu 365825: Một vật dao động với biên độ A, chu kỳ T. Tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong khoảng thời gian \(\frac{{3T}}{4}\)là

A. \(\frac{{4(2A - A\sqrt 2 )}}{{3T}}\)

B. \(\frac{{4(4A - A\sqrt 2 )}}{T}\)

C. \(\frac{{4(4A - A\sqrt 2 )}}{{3T}}\)

D. \(\frac{{4(4A - 2A\sqrt 2 )}}{{3T}}\)

Câu hỏi : 365825

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính quãng đường nhỏ nhất \({s_{\min }} = 2A.\left( {1 - \cos \frac{{\Delta \varphi }}{2}} \right)\) và công thức tính tốc độ trung bình: \({v_{tb}} = \frac{s}{{\Delta t}}\)

 • Đáp án : C
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(\frac{{3T}}{4} = \frac{T}{2} + \frac{T}{4}\)

  Trong khoảng thời gian \(\frac{T}{4}\) , vật quay được góc:

  \(\Delta \varphi  = \omega .\Delta t = \frac{{2\pi }}{T}.\frac{T}{4} = \frac{\pi }{2}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Quãng đường nhỏ nhất vật đi được trong khoảng thời gian \(\frac{{3T}}{4}\)là:

  \({s_{\min }} = 2A + 2A.\left[ {1 - \cos \left( {\frac{\pi }{4}} \right)} \right] = 4A - A\sqrt 2 \)

  Tốc độ trung bình nhỏ nhất vật có thể đạt được trong khoảng thời gian \(\frac{{3T}}{4}\):

  \({v_{tb}} = \frac{s}{{\Delta t}} = \frac{{4A - A\sqrt 2 }}{{\frac{{3T}}{4}}} = \frac{{4.\left( {4A - A\sqrt 2 } \right)}}{{3T}}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com