Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng:

Câu 366580: Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng:

A. Mặt Trăng              

B. Mặt Trời                           

C. Ngọn nến đang cháy                        

D. Bóng đèn điện

Câu hỏi : 366580

Phương pháp giải:

Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nguồn sáng là vật tự nó phát ra ánh sáng, ví dụ như: Mặt trời, ngọn nến đang cháy, bóng đèn điện.

  Mặt Trăng không tự mình phát ra ánh sáng nên nó không phải là nguồn sáng

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com