`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không chính xác:

Câu 367161: Phát biểu nào sau đây không chính xác:

A. Halogen là những phi kim điển hình, chúng là những chất oxi hóa.

B. Trong hợp chất các halogen đều có thể có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7.

C. Khả năng oxi hóa của halogen giảm dần từ flo đến iot          

D. Các halogen khá giống nhau về tính chất hóa học

Câu hỏi : 367161
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Halogen là những phi kim điển hình, dễ nhận thêm 1 electron để đạt cấu hình khí hiếm nên chúng là những chất oxi hóa ⇒ A đúng

  - Trong hợp chất F chỉ có số oxi hóa là -1, các halogen khác có thể có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5, +7 ⇒ B sai

  - Từ flo đến iot độ âm điện giảm dần nên khả năng nhận electron giảm, do đó khả năng oxi hóa của halogen giảm dần từ flo đến iot ⇒ C đúng

  - Các halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng nên có tính chất học học khá giống nhau ⇒ D đúng

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com