Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một con lắc đơn dao động tại điểm A có nhiệt độ 250C và tại địa điểm B có nhiệt độ 100C với cùng một chu kì. Hỏi so với gia tốc trong trường tại A thì gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu %? Cho hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 4.10-5K-1.

Câu 368567:

Một con lắc đơn dao động tại điểm A có nhiệt độ 250C và tại địa điểm B có nhiệt độ 100C với cùng một chu kì. Hỏi so với gia tốc trong trường tại A thì gia tốc trọng trường tại B tăng hay giảm bao nhiêu %? Cho hệ số nở dài của dây treo con lắc là α = 4.10-5K-1.

A. tăng 0,06%   

B. giảm 0,06%    

C. tăng 0,6%  

D.
giảm 0,6%

Câu hỏi : 368567

Phương pháp giải:

Tổng quát: Xác định thời gian đồng hồ chạy sai khi 1 hoặc nhiều yếu tố thay đổi:


\(\dfrac{{\Delta T}}{T} = \dfrac{{{T_2} - {T_1}}}{{{T_1}}} = \dfrac{1}{2}\alpha \left( {{t_2} - {t_1}} \right) + \dfrac{h}{R} + \dfrac{1}{2}\dfrac{d}{R} - \dfrac{1}{2}\dfrac{{\Delta g}}{{{g_1}}}\)


Áp dụng công thức thời gian đồng hồ chạy sai trong 1s khi nhiệt độ và vị trí thay đổi:


\(\dfrac{{\Delta T}}{T} = \dfrac{1}{2}\alpha \left( {{t_2} - {t_1}} \right) - \dfrac{1}{2}\dfrac{{\Delta g}}{{{g_1}}}\)

 • Đáp án : B
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có, khi nhiệt độ và vị trí thay đổi: \(\dfrac{{\Delta T}}{T} = \dfrac{1}{2}\alpha \left( {{t_2} - {t_1}} \right) - \dfrac{1}{2}\dfrac{{\Delta g}}{g}\)

  Theo đầu bài, ta có: chu kì tại A và B như nhau

  \(\begin{array}{l} \Rightarrow \dfrac{{\Delta T}}{T} = 0 \Leftrightarrow \dfrac{1}{2}\alpha \Delta t - \dfrac{1}{2}\dfrac{{\Delta g}}{g} = 0\\ \Rightarrow \dfrac{{\Delta g}}{{{g_A}}} = \alpha \Delta t = {4.10^{ - 5}}\left( {10 - 25} \right) =  - {6.10^{ - 4}}\\ \Rightarrow \Delta g =  - {6.10^{ - 4}}.g\end{array}\)

  → Gia tốc trọng trường tại B giảm \(0,06\% \)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com