Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một sợi dây nhẹ, không dãn, dài 100 cm được buộc chặt vào hai điểm cố định A và B trên một đường thẳng nằm ngang cách nhau 60 cm. Một hạt cườm nhỏ, nặng, được xâu vào dây và có thể trượt không ma sát dọc theo dây. Ban đầu hạt cườm đứng yên tại vị trí cân bằng. Kéo hạt cườm lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông nhẹ cho nó dao động điều hòa trong mặt phẳng vuông góc với AB và bỏ qua sức cản của không khí. Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất?

Câu 369557: Một sợi dây nhẹ, không dãn, dài 100 cm được buộc chặt vào hai điểm cố định A và B trên một đường thẳng nằm ngang cách nhau 60 cm. Một hạt cườm nhỏ, nặng, được xâu vào dây và có thể trượt không ma sát dọc theo dây. Ban đầu hạt cườm đứng yên tại vị trí cân bằng. Kéo hạt cườm lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi buông nhẹ cho nó dao động điều hòa trong mặt phẳng vuông góc với AB và bỏ qua sức cản của không khí. Hạt cườm dao động với tần số góc có giá trị gần giá trị nào sau đây nhất?

A. \(2\pi \,\,rad/s\)

B. 2 rad/s

C. 5 rad/s

D. \(4\pi \,\,rad/s\)

Câu hỏi : 369557

Phương pháp giải:

Tần số góc của dao động: \(\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}\)

 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có AB = 60 cm → AH = HB = 30 cm

  Chiều dài dây l = 100 cm → AO = OB = 50 cm

  → OH = 40 cm

  Coi dao động của hạt cườm là dao động của con lắc đơn có chiều dài 40 cm.

  Tần số góc của hạt cườm là:

  \(\omega =\sqrt{\frac{g}{l}}=\sqrt{\frac{10}{0,4}}=5\,\,\left( rad \right)\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com