Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho cơ hệ như hình vẽ, hai vật m­1, m2 được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không dãn, bắc qua một ròng rọc có ma sát không đáng kể. Biết m1 = 2kg ; m2 = 3kg; α = 30; g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát. Xác định gia tốc của cơ hệ?

Câu 370860:

Cho cơ hệ như hình vẽ, hai vật m­1, m2 được nối với nhau bằng một sợi dây nhẹ không dãn, bắc qua một ròng rọc có ma sát không đáng kể. Biết m1 = 2kg ; m2 = 3kg; α = 30; g = 10m/s2. Bỏ qua ma sát. Xác định gia tốc của cơ hệ?


A. \(a = 2m/{s^2}\) 

B. \(a = 2,5m/{s^2}\)     

C. \(a = 4m/{s^2}\)

D. \(a = 3m/{s^2}\)

Câu hỏi : 370860

Quảng cáo

Phương pháp giải:

Chú ý: Nếu sợi dây không dãn thì các vật chuyển động cùng gia tốc và vận tốc và độ lớn lực căng dây là như nhau tại mọi điểm trên dây.


Bước 1: Phân tích có nhưng lực nào tác dụng vào các vật (vẽ hình).


Bước 2: Chọn hệ trục toạ độ cho các vật.


Bước 3: Áp dụng định luật II Niuton cho từng vật.


Bước 4: Chiếu biểu thức định luật II Niuton lên các trục toạ độ.


Bước 5: Giải ra ẩn số của bài toán.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các lực tác dụng vào hai vật và hệ trục toạ độ được chọn như hình vẽ:

  Có : \(\left\{ \begin{array}{l}{P_1}'' = {P_1}\sin \alpha  = {m_1}g.\sin \alpha  = 2.10.\sin 30 = 10N\\{P_2} = {m_2}g = 3.10 = 30N\end{array} \right.\)

  \( \Rightarrow {P_1}'' < {P_2} \Rightarrow {m_2}\)chuyển động đi xuống ; m1 chuyển động đi lên.

  +  Xét về độ lớn ta có : \(\left\{ \begin{array}{l}{a_1} = {a_2} = a\\{v_1} = {v_2} = v\end{array} \right.\)

  + Áp dụng định luật II Niuton cho từng vật

  - Vật m: \(\overrightarrow {{P_1}'}  + \overrightarrow {{P_1}''}  + \overrightarrow {{Q_1}}  + \overrightarrow {{T_1}}  = {m_1}\overrightarrow {{a_1}} \,\,\,\left( * \right)\)

  - Vật m­: \(\overrightarrow {{P_2}}  + \overrightarrow {{T_2}}  = {m_2}\overrightarrow {{a_2}} \,\,\,\left( {**} \right)\)

  Chiếu (*) lên Ox, Oy ta có :

  \(\left\{ \begin{array}{l}{P_1}'' - {T_1} =  - {m_1}{a_1}\\{Q_1} - {P_1}' = 0\end{array} \right. \Rightarrow {P_1}\sin \alpha  - T =  - {m_1}a \Leftrightarrow {m_1}g.\sin \alpha  - T =  - {m_1}a\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Chiếu (**) lên O’x’ ta có: \({P_2} - {T_2} = {m_2}{a_2} \Rightarrow {m_2}g - T = {m_2}a\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Lấy (2) – (1) ta có :

  \(\begin{array}{l}{m_2}g - {m_1}g.\sin \alpha  = \left( {{m_1} + {m_2}} \right)a\\ \Rightarrow a = \dfrac{{{m_2}g - {m_1}g.\sin \alpha }}{{{m_1} + {m_2}}} = \dfrac{{3.10 - 2.10.\sin 30}}{{2 + 3}} = 4m/{s^2}\end{array}\)

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com