`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một hình nón có đường cao \(h = 20{\rm{ cm}}\), bán kính đáy \(r = 25{\rm{ cm}}\). Tính diện tích xung quanh của hình nón đó:

Câu 370999: Một hình nón có đường cao \(h = 20{\rm{ cm}}\), bán kính đáy \(r = 25{\rm{ cm}}\). Tính diện tích xung quanh của hình nón đó:

A. \(75\pi \sqrt {41} \)

B. \(5\pi \sqrt {41} \)

C. \(125\pi \sqrt {41} \)

D. \(25\pi \sqrt {41} \)

Câu hỏi : 370999
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  +)  \(l\, = \,\sqrt {{h^2}\, + \,{r^2}}  = \,\sqrt {{{20}^2}\, + \,{{25}^2}} \, = \,5\sqrt {41} \)

  +)  \({S_{xq}}\, = \,\pi rl = \pi .25.5\sqrt {41} \,\, = 125\pi \sqrt {41} \)     

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com