`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = 2\sin x - \cos x\). Đạo hàm của hàm số là:

Câu 371441: Cho hàm số \(y = 2\sin x - \cos x\). Đạo hàm của hàm số là:

A. \( - 2\cos x - \sin x\). 

B. \(y' =  - 2\cos x + \sin x\).

C. \(y' = 2\cos x + \sin x\).      

D. \(y' = 2\cos x - \sin x\).

Câu hỏi : 371441

Phương pháp giải:

Sử dụng các công thức đạo hàm của hàm số lượng giác.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = 2\sin x - \cos x \Rightarrow y' = 2\cos x + \sin x.\)

  Chọn C.

  Chú ý:

  \(\left( {\cos x} \right)' =  - \sin x\).

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com