Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như sau:

Khẳng định nào sau đây đúng?

Câu 371444: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên như sau:Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đạt cực tiểu tại  điểm \(x = 3\) .

B. Hàm số có giá trị nhỏ nhất trên \(\mathbb{R}\) bằng \( - 1\) .

C. Hàm số có giá trị cực đại bằng \(1\)

D. Hàm số chỉ có một điểm cực trị.

Câu hỏi : 371444

Phương pháp giải:

Dựa vào BBT để nhận xét các điểm cực trị của hàm số.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào BBT ta thấy, hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 3\) và đạt cực đại tại \(x = 1.\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com