Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

Câu 371446: Hình bát diện đều có bao nhiêu cạnh?

A. \(16\).

B. \(8\).

C. \(24\).

D. \(12\).

Câu hỏi : 371446

Phương pháp giải:

Sử dụng lý thuyết của khối đa diện để làm bài.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hình bát diện đều có 12 cạnh.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com