`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm: \(4585 < ...... < 4595\)

Câu 371589: Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm: \(4585 < ...... < 4595\)

A. 4582                                

B. 4588          

C. 4592                                      

D. 4590

Câu hỏi : 371589

Phương pháp giải:

Số chia hết cho 5 là những số có tận cùng là chữ số 0 hoặc chữ số 5.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Số nằm trong khoảng \(4585 < ...... < 4595\) mà có tận cùng là 0 hoặc 5 thì chỉ có số 4590.

  Vậy số cần điền là 4590.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com