Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đặc điểm cơ bản nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là gì?

Câu 371886: Đặc điểm cơ bản nhất của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại là gì?

A. Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

B. Các phát minh kĩ thuật diễn ra với tốc độ nhanh chóng.

C. Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học.

D. Diễn ra trên nhiều nhiều lĩnh vực với qui mô lớn với tốc độ nhanh.

Câu hỏi : 371886

Phương pháp giải:

sgk trang 66

 • Đáp án : A
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm cơ bản nhất, quan trọng nhất của cuộc cách mạng KH-CN hiện đại là khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

  => Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
  • Phương Hà đặc điểm lớn nhất với đặc điểm cơ bản nhất của CCMKHKT đều là " khoa học trở thành lực lượng sx trực tiếp" hả cô, e thấy khác từ khóa mà đáp án vẫn như thế.
   Thích Trả lời 21/06/2020 09:52 Tỉ lệ đúng 0 %
  • Lưu Ly cô ơi thế đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học công nghệ là gì ạ
   Thích Trả lời 08/04/2020 21:44 Tỉ lệ đúng 0 %

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com