Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Toàn cầu hóa ra đời là xu thế:

Câu 371888: Toàn cầu hóa ra đời là xu thế:

A. Phát triển xã hội.        

B. Phát triển của nhân loại.         

C. Chủ quan không thể đảo ngược.

D. Khách quan không thể đảo ngược.

Câu hỏi : 371888

Phương pháp giải:

sgk trang 70

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Là kết quả của quá trình tăng tiến mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, toàn cầu hóa là xu thế khách quan, là một thực tế không thể đảo ngược được.

  => Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com