Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học – kỹ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

Câu 371889: Thành tựu quan trọng nào của cách mạng khoa học – kỹ thuật đã tham gia tích cực vào việc giải quyết vấn đề lương thực cho loài người?

A. Phát minh các nguồn năng lượng mới.

B. Phát minh các vật liệu mới.

C. Cuộc "Cách mạng xanh".

D.

Tạo ra công cụ lao động mới.

Câu hỏi : 371889

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Những phát minh trong lĩnh vực sinh học: công nghệ di truyền, công nghệ tế bào, công nghệ vi sinh và công nghệ enzim,…dẫn tới sự ra đời của cuộc “Cách mạng Xanh” trong nông nghiệp với những giống lúa mới có năng suất cao, chịu bệnh tốt -> giải quyết vấn đề lương thực cho loài người.

  => Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com