Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đứng trước tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên con người đã phát minh ra:

Câu 371891: Đứng trước tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên con người đã phát minh ra:

A. Hệ thống máy tự động.           

B. Công cụ sản xuất mới.

C. Nguồn năng lượng tái tạo.     

D. Nguồn năng lượng mới, vật liệu mới.

Câu hỏi : 371891

Phương pháp giải:

suy luận

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đứng trước tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật con người đã phát minh ra những nguồn năng lượng mới (mặt trời, gió, năng lượng nguyên tử,…); những vật liệu mới (polime, chất dẻo…)…

  => Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com