Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Do tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, các nước tư bản ngày càng có xu hướng:

Câu 371890: Do tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ hiện đại, các nước tư bản ngày càng có xu hướng:

A. Liên kết kinh tế khu vực để tăng sức cạnh tranh.

B. Tập trung nghiên cứu, phát minh khoa học.

C. Đầu tư giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực cao.

D. Mở rộng hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.

Câu hỏi : 371890

Phương pháp giải:

phân tích, suy luận

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc cách mạng KHCN hiện đại diễn ra từ những năm 80 của thế kỉ XX đã dẫn tới hệ quả là sự ra đời của xu thế Toàn cầu hóa. Trong đó biểu hiện là sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực nhằm mục tiêu tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

  => Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com