Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Việc Việt Nam gia nhập vào tổ chức ASEAN được xem là biểu hiện của xu thế nào trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XX?

Câu 371899: Việc Việt Nam gia nhập vào tổ chức ASEAN được xem là biểu hiện của xu thế nào trong quan hệ quốc tế cuối thế kỉ XX?

A. Xu thế toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ.

B. Xu thế thiết lập trật tự thế giới đa cực.

C. Xu thế hoà bình, hợp tác, đối thoại của các quốc gia trên thế giới.

D. Sự điều chỉnh chiến lược phát triển đất nước của các nước sau chiến tranh lạnh. 

Câu hỏi : 371899

Phương pháp giải:

phân tích, loại trừ

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Các đáp án B, C, D: Biểu hiện của thế giới sau chiến tranh lạnh.

  - Đáp án A: Việt Nam gia nhập ASEAN năm 1995.

  -> Khi mà trên thế giới xu thế Toàn cầu hóa đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ (từ những năm 90).

  => Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com