Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một trong những mặt tích cực của cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật hiện đại mang lại là:

Câu 371900: Một trong những mặt tích cực của cuộc cách mạng Khoa học – kĩ thuật hiện đại mang lại là:

A. Giải quyết được vấn đề tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội.

B. Nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống con người.

C. Con người được sống trong một xã hội an toàn hơn.

D. Con người dần làm chủ thiên nhiên.

Câu hỏi : 371900

Phương pháp giải:

sgk trang 68

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ có những tác động tích cực về nhiều mặt: tăng năng suất lao động, không ngừng nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của con người.

  => Chọn: B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com