Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình \({16.2^{{x^2}\, - \,3x}} = {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{2x\, - \,10}}\,\,?\)

Câu 371940: Tính tổng tất cả các nghiệm của phương trình \({16.2^{{x^2}\, - \,3x}} = {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{2x\, - \,10}}\,\,?\)

A. \(2.\)

B. \(5.\)

C. \( - \,6.\)

D. \(1.\)

Câu hỏi : 371940
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{16.2^{{x^2}\, - \,3x}} = {\left( {\dfrac{1}{2}} \right)^{2x\, - \,10}} \Leftrightarrow {2^4}{.2^{{x^2} - 3x}} = {\left( {{2^{ - 1}}} \right)^{2x - 10}} \Leftrightarrow {2^{4 + {x^2} - 3x}} = {2^{ - 2x + 10}}\\ \Leftrightarrow 4 + {x^2} - 3x =  - 2x + 10 \Leftrightarrow {x^2} - x - 6 = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 3\\x =  - 2\end{array} \right.\end{array}\)

  Vậy tổng các nghiệm bằng 1.

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com