Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm có mức cường độ âm là 90dB. Cho cường độ âm chuẩn 10-12W/m2. Cường độ âm đó tại điểm A là:

Câu 372462:

Tại một điểm A nằm cách xa nguồn âm có mức cường độ âm là 90dB. Cho cường độ âm chuẩn 10-12W/m2. Cường độ âm đó tại điểm A là:

A. 10-4 W/m2          

B. 10-5 W/m2   

C. 10-3 W/m2    

D. 10-2W/m2

Câu hỏi : 372462

Phương pháp giải:

Công thức xác định mức cường độ âm là: \(L = 10.\log \dfrac{I}{{{I_0}}}\)

 • Đáp án : C
  (2) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có: \(L = 10.\log \dfrac{I}{{{I_0}}} \Leftrightarrow 10.\log \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}} = 90 \Leftrightarrow \log \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}} = 9 \Leftrightarrow \dfrac{I}{{{{10}^{ - 12}}}} = {10^9} \Rightarrow I = {10^{ - 3}}\,\left( {{\rm{W}}/{m^2}} \right)\)

   

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com