Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính giá trị của biểu thức \(P = {\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right)^{2017}}{\left( {4\sqrt 3  - 7} \right)^{2016}}\).

Câu 372484: Tính giá trị của biểu thức \(P = {\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right)^{2017}}{\left( {4\sqrt 3  - 7} \right)^{2016}}\).

A. \(P = 1\)

B. \(P = 7 - 4\sqrt 3 \)

C. \(7 + 4\sqrt 3 \)

D. \(P = {\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right)^{2016}}\)

Câu hỏi : 372484
 • Đáp án : C
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}{\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right)^{2017}}.{\left( {4\sqrt 3  - 7} \right)^{2016}} = \left( {7 + 4\sqrt 3 } \right).{\left( {\left( {7 + 4\sqrt 3 } \right).\left( {4\sqrt 3  - 7} \right)} \right)^{2016}}\\ = \left( {7 + 4\sqrt 3 } \right).{\left( {48 - 49} \right)^{2016}} = \left( {7 + 4\sqrt 3 } \right).1 = 7 + 4\sqrt 3 .\end{array}\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com