Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tính \(A = \log \tan {1^0} + \log \tan {2^0} + ... + \log \tan {89^0}.\)

Câu 372497: Tính \(A = \log \tan {1^0} + \log \tan {2^0} + ... + \log \tan {89^0}.\)

A. \(A = 0\)          

B. \(A = 1\)          

C. \(A = 2\)          

D. \(A = 5\)

Câu hỏi : 372497
 • Đáp án : A
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(\begin{array}{l}\,\,\,\,\,\,\,A = \log \tan {1^0} + \log \tan {2^0} + ... + \log \tan {89^0}.\\ \Leftrightarrow A = \log \left( {\tan {1^0}.\tan {{89}^0}} \right) + \log \left( {\tan {2^0}.\tan {{88}^0}} \right) + ...\\ \Leftrightarrow A = \log 1 + log1 + ... + log1\\ \Leftrightarrow A = 0.\end{array}\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com