`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp là:

Câu 373036: Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp là:

A. Bãi Sậy.

B. Ba Đình.

C. Hương Khê

D. Hùng Lĩnh

Câu hỏi : 373036

Phương pháp giải:

sgk lịch sử 11, trang 133

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần vương chống Pháp là: Cuộc khởi nghĩa Hương Khê.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com