Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = {e^x} + {e^{ - x}}\). Tính \(y''\left( 1 \right)\)

Câu 373065: Cho hàm số \(y = {e^x} + {e^{ - x}}\). Tính \(y''\left( 1 \right)\)

A. \(e + \dfrac{1}{e}\)

B. \(e - \dfrac{1}{e}\)

C. \( - e + \dfrac{1}{e}\)

D. \( - e - \dfrac{1}{e}\)

Câu hỏi : 373065
 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y' = {e^x} - {e^{ - x}} \Rightarrow y'' = {e^x} + {e^{ - x}}\)

  \( \Rightarrow y''\left( 1 \right) = e + {e^{ - 1}} = e + \dfrac{1}{e}\).

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com