Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ba dung dịch X, Y, Z thoả mãn:

- X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện;

- Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện;

- X tác dụng với Z thì có khí thoát ra.

X, Y, Z lần lượt là

Câu 373307: Ba dung dịch X, Y, Z thoả mãn:


- X tác dụng với Y thì có kết tủa xuất hiện;


- Y tác dụng với Z thì có kết tủa xuất hiện;


- X tác dụng với Z thì có khí thoát ra.


X, Y, Z lần lượt là

A. NaHCO3, NaHSO4, BaCl2.

B. FeCl2, Ba(OH)2, AgNO3.

C. NaHSO4, BaCl2, Na2CO3.

D. Al2(SO4)3, BaCl2, Na2SO4.

Câu hỏi : 373307

Phương pháp giải:

Dựa vào đáp án để loại trừ.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A loại, vì X + Y (NaHCO3 + NaHSO4) không có kết tủa.

  B loại, vì X + Z (FeCl2 + AgNO3) không có khí thoát ra.

  C thỏa mãn, X, Y, Z thỏa mãn là NaHSO4, BaCl2, Na2CO3.

  PTHH:

  NaHSO4 + BaCl2 → BaSO4↓+ NaCl + HCl

  BaCl2 + Na2CO3 →  BaCO3↓ + NaCl

  NaHSO4 + Na2CO3 →  Na2SO4 + CO2↑ + H2O

  D loại, vì X + Z (Al2(SO4)3 + Na2SO4) không có phản ứng với nhau.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com