Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một xe tải chở 14580kg hàng loại A trong 9 chuyến và 13275kg hàng loại B trong 5 chuyến. Nếu xe đó chở một chuyến hàng loại A và 2 chuyến hàng loại B thì chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

Câu 373360: Một xe tải chở 14580kg hàng loại A trong 9 chuyến và 13275kg hàng loại B trong 5 chuyến. Nếu xe đó chở một chuyến hàng loại A và 2 chuyến hàng loại B thì chở được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?

A. 6940kg.

B. 5970kg.

C. 6530kg.

D. 6930kg.

Câu hỏi : 373360

Phương pháp giải:

Tính số ki-lô-gam một chuyến hàng loại A, và một chuyến hàng loại B. Sau đó tính khối lượng một chuyến hàng loại A và hai chuyến hàng loại B.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Một chuyến hàng loại A xe tải đó chở được là:

  \(14580:9 = 1620\left( {kg} \right)\)

  Một chuyến hàng loại B xe tải đó chở được là:

  \(13275:5 = 2655\left( {kg} \right)\)

  Một chuyến hàng loại A và 2 chuyến hàng loại B xe tải đó chở được là:

  \(1620 + 2 \times 2655 = 6930\left( {kg} \right)\)

  Đáp số: 6930kg.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com