Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Lớp 4A có 36 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm?

Câu 373357: Lớp 4A có 36 học sinh chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Lớp 4B có 32 học sinh, cũng chia thành các nhóm, mỗi nhóm 4 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu nhóm?

A. 18 nhóm

B. 17 nhóm.

C. 14 nhóm.

D. 15 nhóm.

Câu hỏi : 373357

Phương pháp giải:

Có thể giải bằng hai cách:


Cách 1: Tính số nhóm của lớp 4A, tính số nhóm của lớp 4B, rồi sau đó cộng lại.


Cách 2: Tính tổng số học sinh của hai lớp, rồi tìm số nhóm bằng cách lấy cả tổng số học sinh của hai lớp chia cho số học sinh trong một nhóm.


Lưu ý: Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được với nhau.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cách 1:

  Số nhóm của lớp 4A là: \(36:4 = 9\) (nhóm)

  Số nhóm của lớp 4B là: \(32:4 = 8\) (nhóm)

  Có tất cả số nhóm là: \(9 + 8 = 17\) (nhóm)

  Đáp số : 17 nhóm.

  Cách 2:

  Số học sinh của cả hai lớp là: \(36 + 32 = 68\) (học sinh)

  Có tất cả số nhóm là: \(68:4 = 17\) (nhóm)

  Đáp số : 17 nhóm.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com