Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hàm số nào sau đồng biến trên khoảng \(\left( {\dfrac{\pi }{2};\pi } \right)\)?

Câu 373945: Hàm số nào sau đồng biến trên khoảng \(\left( {\dfrac{\pi }{2};\pi } \right)\)?

A. \(y = \cos x\)

B. \(y = \tan x\)

C. \(y = \cot x\)

D. \(y = \sin x\)

Câu hỏi : 373945

Phương pháp giải:

Sử dụng đường tròn lượng giác.

 • Đáp án : B
  (4) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Quan sát các đồ thị hàm số:

  Quan sát đường tròn lượng giác ta thấy trên trên khoảng \(\left( {\frac{\pi }{2};\pi } \right)\) hàm số \(y = \tan x\) đồng biến.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com