Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất ta lấy \(20\) điểm phân biệt. Trên đường thẳng thứ hai ta lấy \(18\) điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ \(3\) điểm trong các điểm nói trên?

Câu 373946: Cho hai đường thẳng song song. Trên đường thẳng thứ nhất ta lấy \(20\) điểm phân biệt. Trên đường thẳng thứ hai ta lấy \(18\) điểm phân biệt. Hỏi có bao nhiêu tam giác được tạo thành từ \(3\) điểm trong các điểm nói trên?

A. \(18C_{20}^2 + 20C_{18}^2\)

B. \(20C_{18}^3 + 18C_{20}^3\)

C. \(C_{38}^3\)

D. \(C_{20}^3C_{18}^3\)

Câu hỏi : 373946

Phương pháp giải:

Tam giác được tạo thành từ 3 điểm phân biệt không thẳng hàng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TH1: Chọn 2 điểm trong 20 điểm từ đường thẳng thứ nhất có \(C_{20}^2\) cách.

           Chọn 1 điểm trong 18 điểm từ đường thẳng thứ hai có \(C_{18}^1 = 18\) cách.

  \( \Rightarrow \) Có \(18.C_{20}^2\) tam giác.

  TH2: Chọn 1 điểm trong 20 điểm từ đường thẳng thứ nhất có \(C_{20}^1 = 20\) cách.

           Chọn 2 điểm trong 18 điểm từ đường thẳng thứ hai có \(C_{18}^2\) cách.

  \( \Rightarrow \) Có  tam giác.

  Vậy có tất cả \(18C_{20}^2 + 20C_{18}^2\) tam giác.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com