Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm y biết \(235y\) chia hết cho 9.

Câu 374392: Tìm y biết \(235y\) chia hết cho 9.

A. \(y = 4\).           

B. \(y = 5\).                        

C. \(y = 7\).                

D. \(y = 8\).

Câu hỏi : 374392

Phương pháp giải:

Dựa vào dấu hiệu chia hết cho 9 để tìm ra y.


Lưu ý: Dấu hiệu chia hết cho 9: Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vì \(235y\) chia hết cho 9 nên tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.

  Ta có: \(2 + 3 + 5 + y = 10 + y\) Chia hết cho 9.  

  Với y là các chữ số từ 0 đến 9 chỉ có \(y = 8\) thỏa mãn.

  Vậy \(y = 8\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com