Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giá trị lớn nhất của hàm số\(y = \sqrt 3 \sin x + \cos x\) trên đoạn \(\left[ { - \dfrac{\pi }{3};\dfrac{\pi }{6}} \right]\) là

Câu 375340: Giá trị lớn nhất của hàm số\(y = \sqrt 3 \sin x + \cos x\) trên đoạn \(\left[ { - \dfrac{\pi }{3};\dfrac{\pi }{6}} \right]\) là

A. \(2\)      

B. \( - 1\)

C. \(\sqrt 3 \)

D. \(1\)

Câu hỏi : 375340
 • Đáp án : C
  (9) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \(y = \sqrt 3 .\sin x + \cos x\) trên \(\left[ { - \dfrac{\pi }{3};\dfrac{\pi }{6}} \right]\)

  Sử dụng máy tính: MODE 7: Nhập hàm số

  Start: \( - \dfrac{\pi }{3}\)

  End: \(\dfrac{\pi }{6}\)

  Step: \(\left( {\dfrac{\pi }{6} + \dfrac{\pi }{3}} \right):19\)

  \( \Rightarrow \) Quan sát giá trị cột \(f\left( x \right)\), ta thấy: \(\max y = 1,732 \approx \sqrt 3 .\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com