Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hai người dùng một cái đòn tre để khiêng một cái hòm (hình vẽ) có trọng lượng 500N. Khoảng cách giữa hai người là A1A2 = 2m. Treo hòm vào điểm nào thì lực đè lên vai người một sẽ lớn hớn lực đè lên vai người hai là 100N. (Bỏ qua trọng lực của đòn).

Câu 375880:

Hai người dùng một cái đòn tre để khiêng một cái hòm (hình vẽ) có trọng lượng 500N. Khoảng cách giữa hai người là A1A2 = 2m. Treo hòm vào điểm nào thì lực đè lên vai người một sẽ lớn hớn lực đè lên vai người hai là 100N. (Bỏ qua trọng lực của đòn).


A. OA1 = 60 cm.

B. OA1 = 70 cm.

C. OA1 = 80 cm.

D. OA1 = 90 cm.

Câu hỏi : 375880

Phương pháp giải:

Quy tắc tổng hợp hai lực song song cùng chiều:


- Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của hai lực ấy.


- Giá của hợp lực chia khoảng cách giữa hai giá của hai lực song song thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn của hai lực ấy.


\(F = {F_1} + {F_2};\dfrac{{{F_1}}}{{{F_2}}} = \dfrac{{{d_2}}}{{{d_1}}}\)  (chia trong)

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

   

  Lực đè lên vai người 1: \(\overrightarrow {{P_1}} \)

  Lực đè lên vai người 2: \(\overrightarrow {{P_2}} \)

  Theo bài ra ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}{P_1} + {P_2} = 500N\\{P_1} - {P_2} = 100N\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{P_1} = 300N\\{P_2} = 200N\end{array} \right.\)

  Ta có : \(\dfrac{{{P_2}}}{{{P_1}}} = \dfrac{{O{A_1}}}{{O{A_2}}} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow 3O{A_1} = 2O{A_2}\,\,\,\left( 1 \right)\)

  Lại có : \(O{A_1} + O{A_2}\; = 2m\,\,\,\,\,\left( 2 \right)\)

  Từ (1) và (2) \( \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}O{A_1} = 0,8m\\O{A_2} = 1,2m\end{array} \right.\)

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com