Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là:

Câu 376726: Nghĩa vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu hậu quả bất lợi từ hành vi vi phạm pháp luật của mình là:

A. trách nhiệm pháp lí.

B. thi hành nội quy.

C. tuân thủ quy chế.      

D. thực thi đường lối.

Câu hỏi : 376726

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài học, phân tích

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  trách nhiệm pháp lí.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com