Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải

Câu 376727: Theo quy định của pháp luật, người có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm thì phải

A. chịu trách nhiệm hình sự.

B. chịu khiếu nại vượt cấp.

C. hủy bỏ đơn tố cáo.

D. hủy bỏ mọi thông tin.

Câu hỏi : 376727

Phương pháp giải:

căn cứ nội dung bài, phân tích

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  chịu trách nhiệm hình sự.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com