Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta?

Câu 377638: Phát biểu nào không đúng khi nói về ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta?

A. Nguồn dự trữ và cung cấp ẩm cho không khí.

B. Làm tăng độ lạnh của gió mùa Đông Bắc

C. Mang lại lượng mưa lớn cho nước ta hàng năm.

D. Làm giảm tính chất lục địa vùng phía tây đất nước

Câu hỏi : 377638
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ảnh hưởng của Biển Đông đối với khí hậu nước ta:

  - Là nguồn dự trữ ẩm dồi dào.=> A đúng

  - Mang lại lượng mưa lớn cho nước ta. => C đúng

  - Biển Đông ảnh hưởng sâu sắc đến lãnh thổ nước ta, làm giảm tính chất lục địa cho vùng phía tây đất liền => D đúng

  => loại A, C, D

  - Biển Đông  tăng độ ẩm cho các khối khí qua biển, làm giảm tính chất lạnh khô của gió mùa Đông Bắc.

  => nhận định biển Đông làm tăng độ lạnh gió mùa Đông Bắc là sai

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com