Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ở nước ta, địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở

Câu 377639: Ở nước ta, địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở

A. Tây Nguyên.

B. Bắc Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.

D. Duyên hải Nam Trung Bộ

Câu hỏi : 377639
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ở nước ta, địa hình bán bình nguyên thể hiện rõ nhất ở Đông Nam Bộ với các bậc thềm phù sa cổ cao khoảng 200m (SGK/32 Địa 12).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com