Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình \(u = \cos \left( {20t - 4x} \right)\left( {cm} \right)\)(x tính bằng mét và t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng

Câu 377862: Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình \(u = \cos \left( {20t - 4x} \right)\left( {cm} \right)\)(x tính bằng mét và t tính bằng giây). Tốc độ truyền sóng này trong môi trường trên bằng

A.  5 m/s                       

B. 40 cm/s                               

C. 50 cm/s                               

D. 4 m/s

Câu hỏi : 377862

Phương pháp giải:

Phương trình tổng quát của sóng cơ:  


\(u = a.\cos {\left( {\omega t - \omega .\frac{x}{v}} \right)_{}}(cm)\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Phương trình tổng quát của sóng cơ:  

  \(u = a.\cos {\left( {\omega t - \omega .\frac{x}{v}} \right)_{}}(cm)\)

  So sánh với phương trình đề bài ra: 

  \(u = \cos \left( {20t-4x} \right)\left( {cm} \right)\)

  Ta thấy: 

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  \omega = 20rad/s\\
  \frac{\omega }{v} = 4
  \end{array} \right. \Rightarrow v = {5_{}}m/s\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com