Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(\left( {m + 1} \right){x^2} - 2\left( {m + 1} \right)x + m = 0\) vô nghiệm.

Câu 379471: Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để phương trình \(\left( {m + 1} \right){x^2} - 2\left( {m + 1} \right)x + m = 0\) vô nghiệm.

A. \(m <  - 1.\)

B. \(m \ge  - \frac{1}{2}.\)                            

C. \(m \le  - 1.\)            

D. \( - 1 \le m \le  - \frac{1}{2}.\)

Câu hỏi : 379471

Phương pháp giải:

Biện luận các trường hợp \(a = 0,a \ne 0\) và suy ra điều kiện.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  TH1: \(m + 1 = 0 \Leftrightarrow m =  - 1\), phương trình trở thành \(0{x^2} - 2.0x - 1 = 0 \Leftrightarrow  - 1 = 0\) (vô nghiệm).

  TH2: \(m + 1 \ne 0 \Leftrightarrow m \ne  - 1\), phương trình có \(\Delta ' = {\left( {m + 1} \right)^2} - m\left( {m + 1} \right) = m + 1\).

  PT vô nghiệm \( \Leftrightarrow \Delta ' < 0 \Leftrightarrow m + 1 < 0 \Leftrightarrow m <  - 1\).

  Vậy để PT vô nghiệm thì \(m \le  - 1\).

  Chọn C.

  Chú ý:

  Một số em có thể quên không xét \(m =  - 1\) và chọn A là sai.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com