Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các mệnh đề sau :

(I): Hàm số \(y = \sin x\) có chu kì là \(\dfrac{\pi }{2}\).

(II): Hàm số \(y = \tan x\) có tập giá trị là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi |k \in {\rm Z}} \right\}\)

(III): Đồ thị hàm số \(y = \cos x\) đối xứng qua trục tung.

(IV): Hàm số \(y = \cot x\) đồng biến trên \(\left( { - \pi ;0} \right)\)

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên ?

Câu 380136:

Cho các mệnh đề sau :


(I): Hàm số \(y = \sin x\) có chu kì là \(\dfrac{\pi }{2}\).


(II): Hàm số \(y = \tan x\) có tập giá trị là \(\mathbb{R}\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi |k \in {\rm Z}} \right\}\)


(III): Đồ thị hàm số \(y = \cos x\) đối xứng qua trục tung.


(IV): Hàm số \(y = \cot x\) đồng biến trên \(\left( { - \pi ;0} \right)\)


Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên ?

A. 2.

B. 4.

C. 1.

D. 3.

Câu hỏi : 380136

Phương pháp giải:

Nhận xét từng mệnh đề rồi kết luận.

 • Đáp án : C
  (13) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = \sin x\)có chu kỳ là \(2\pi \) nên I sai.

  Hàm số \(y = \tan x\) có tập giá trị là \(\mathbb{R}\) nên II sai.

  Ta có hàm số \(y = \cos x\) có \(y\left( x \right) = y\left( { - x} \right)\) nên đồ thị hàm số đối xứng với nhau qua trục tung nên III đúng.

  Hàm số \(y = \cot x\) luôn nghịch biến trên \(\left( {k\pi ;\pi  + k\pi } \right)\) nên IV sai.

  Chọn C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com